Loading color scheme

Harmonogram egzaminów poprawkowych

EGZAMINY POPRAWKOWE

w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

23.08.2021 - 25.08.2021

EGZAMINY POPRAWKOWE 23.08.2021 – poniedziałek

Przedmiot/godzina/sala

klasa

komisja

Matematyka

- część pisemna

 

Godz.8.00
Sala nr 64

 

 

1A

1B

2A4
2A5

2B5

2C5

2D5 
2AZ 
4B 
4C
4D

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Beata Jurczak

egzaminator: mgr Izabela Mazur

egzaminator: mgr Marta Stochel-Łania

Matematyka

- część ustna

 

Godz. 9.00

Sala nr 7

4C

przewodniczący: mgr inż. Jadwiga Braniewska
egzaminator: mgr Dorota Tyczyńska
członek komisji: mgr Beata Jurczak

4D

przewodniczący: mgr inż. Jadwiga Braniewska
egzaminator: mgr Beata Jurczak

członek komisji: mgr Dorota Tyczyńska

Matematyka

- część ustna

 

Godz.10.00

Sala nr 7

 

1B

2A4

2B5
2AZ

2D5 
4B

przewodniczący: mgr inż. Jadwiga Braniewska
egzaminator: mgr Marta Stochel-Łania

członek komisji: mgr Dorota Tyczyńska

Matematyka

- część ustna

 

Godz.10.00

Sala nr 8

 

1A
2A5

2C5

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: mgr Izabela Mazur

członek komisji: mgr Beata Jurczak

Wychowanie fizyczne

 

Godz.8.00

Sala gimnastyczna

 

2AZ

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: mgr Urszula Berezowska

członek komisji: mgr Małgorzata Zemankiewicz

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 24.08.2021 - wtorek

Przedmiot/godzina/sala

klasa

komisja

Język angielski

- część pisemna

Godz.8.00

Sala nr 25

1D

1AZ

2A5

2B4
2BZ
2DZ

4C

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: lic. Izabela Kamińska

egzaminator: mgr Anita Ruchniewicz

egzaminator: mgr Michał Zając

Język niemiecki,
język obcy zawodowy

- część pisemna

Godz.8.00

Sala nr 41

1B

2C5
2AZ
3AZ

3C

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Eurydyka Draus

egzaminator: mgr Józef Gardzilewicz

Pracownia aplikacji internetowych

Godz. 8.00

Sala nr 29

2A4

4A

przewodniczący: mgr inż. Jadwiga Braniewska
egzaminator: mgr Sylwia Ptak

członek komisji: mgr Agnieszka Jurczak

Język obcy zawodowy

- część ustna

Godz.9.00

Sala nr 7

3C

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Eurydyka Draus

członek komisji: mgr Michał Zając

Język angielski

- część ustna

Godz.9.30

Sala nr 7

1AZ

2DZ

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: mgr Michał Zając

członek komisji: mgr Anita Ruchniewicz

Język angielski

- część ustna

Godz.10.00

Sala nr 8

2A5

4C

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: mgr Anita Ruchniewicz

członek komisji: lic. Izabela Kamińska

1D

1AZ

2B4
2BZ

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: lic. Izabela Kamińska

członek komisji: mgr Anita Ruchniewicz

Język niemiecki

- część ustna

Godz.10.00

Sala nr 8

1B

2C5

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Eurydyka Draus

członek komisji: mgr Józef Gardzilewicz

2AZ
3AZ

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Józef Gardzilewicz

członek komisji: mgr Eurydyka Draus

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 25.08.2021 - środa

Przedmiot/godzina/sala

klasa

komisja

Język polski

- część pisemna

Godz.8.00

Sala nr 64

 1B

 1D

 2B4

 2B5
 2AZ
 2DZ

 3AZ

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Ewa Tomanik

egzaminator: mgr Monika Kosiorek

Język polski

- część ustna

Godz.9.30

Sala nr 16

 2AZ

przewodniczący: mgr Dorota Tyczyńska
egzaminator: mgr Ewa Tomanik

członek komisji: mgr Beata Lewandowska-Olejnik

Język polski

- część ustna

Godz.10.30

Sala nr 16

 1B

 1D

 2B4

 2B5
 2DZ

 3AZ

przewodniczący: mgr Beata Lewandowska-Olejnik
egzaminator: mgr Monika Kosiorek

członek komisji: mgr Ewa Tomanik