Loading color scheme

STATUT Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

budynek szkoły - szkic

1 września 2021 r.

 

Podstawa prawna Statutu:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

PEŁNA TREŚĆ STATUTU