Loading color scheme

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022

  KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Wydarzenie

Termin

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

1 września 2021 r.

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach maturalnych oraz w klasie IIc4

10 grudnia 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej  
w klasach maturalnych.

14 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2021 r.

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I – III.

21 stycznia 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej  
w klasach I – III.

25 stycznia 2022 r.

Uroczysta wywiadówka po I półroczu.

27 stycznia 2022 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja 1. styczeń - luty 2022.

10 stycznia- 6 lutego 2022r.

Ferie zimowe.

31 stycznia–13 lutego 2022r.

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej po I półroczu.

17 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14-19 kwietnia 2022 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.

22 kwietnia 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji końcowej 
w klasach maturalnych.

26 kwietnia 2022 r.

Koniec zajęć w klasach IV - pożegnanie absolwentów.

29 kwietnia 2022 r.

Początek egzaminów maturalnych.

4 maja 2022 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach I – III.

17czerwca 2022 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja 2. czerwiec - lipiec 2021.

21 czerwca – 6 lipca 2022 r.

Egzamin zawodowy (podstawa programowa 2019)

 1– 19 czerwca 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej  
w klasach I – III.

21 czerwca 2022 r.

Koniec zajęć dydaktycznych dla klas I, II i III - uroczyste zakończenie roku szkolnego.

24 czerwca 2022 r.

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej po II półroczu.

24 czerwca 2022 r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klasy IIIc4

27 czerwca 2022 r.

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Data

Powód

12 listopada 2021 r.

Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości

2 maja 2022

Dzień przed Świętem Konstytucji 3 Maja

4 maja 2022 r.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2022 r.

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

6 maja 2022 r.

Pisemny egzamin maturalny z matematyki

 6 czerwca 2022 r.

Egzamin zawodowy.

17 czerwca 2022 r.

Dzień po Bożym Ciele

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Zespołu Szkół  im. Zjednoczonej Europy w Oławie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Termin

                                      Nazwa uroczystości

1. 09. 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22- kl. IIIc4 M. Sarzalska

2.09.2021 r.

Obchody Dnia Weterana - P. Kołodziej

4.09. 2021 r.

Narodowe Czytanie - J. Kozłowicz, H. Gardzilewicz

17.09.2021 r.

Dzień Sybiraka - P. Kołodziej

27.09.2021 r.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - kl. I b D. Kułakowski

27.09.2021

Dzień Języków Obcych - M. Zając

2.10.2021 r.

Dzień Tabliczki Mnożenia - M. Stochel-Łania

październik 2021 r.

Dzień Papieski – K. Kasztelan

październik 2021 r.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy oraz Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego –  A. Indyka

październik 2021 r.

Mistrzostwa Szkoły w Szachach – P. Jagła

październik 2021 r.

Stop cyberprzemocy- warsztaty - M. Solarski

13.10.2021 r.

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej –

SU-I. Pasieka, J. Kozłowicz

16.10. 2021 r.

Światowy Dzień Żywności- kl. III c5 - N. Frysztak

29.10.2021 r.

„Szkoła Pamięta”- SU - I. Pasieka

10.11.2021 r.

Święto Niepodległości -  kl. IId – J. Gardzilewicz,
                                       kl.I IIb4- R.Jurzysta

21.11.2021 r.

Światowy Dzień Życzliwości- kl. II az - B. Erbel

05.12.2021 r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - E. Draus

grudzień 2021 r.

Dzień Bezpiecznego KomputeraSzkolny Dzień Informatyka –

S. Ptak, A. Jurczak

6.12.2021 r.

Mikołajki – SU- I. Pasieka

22.12.2021 r.

Koncert kolęd – kl. III b5 –W Łuczkiewicz

styczeń 2022 r.

Polonez maturzystów - koordynator U. Berezowska

26.01.2022 r.

Przedstawienie wyników nauczania i frekwencji za I półrocze

kl. Ic E. Pisarska-Nazar

27.01.2022 r.

Uroczysta wywiadówka- przedstawienie wyników nauczania i frekwencji

za I półrocze – kl. IIIa5 M. Kosiorek

14. 02. 2022 r.

Walentynki – SU- I. Pasieka

1.03.2022 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”-

kl. IIIc4-M.  Sarzalska

14.03 2022 r.

Dzień Liczby Pi- B. Jurczak

21. 03.2022 r.

Święto Wiosny – kl. I bz – U. Berezowska

marzec 2022

Interiada- kl. IIIa4- S. Ptak

04.04.2022 r.

Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych –  A. Jurczak, S. Ptak

7.04.2022 r.

Światowy Dzień Zdrowia –kl. I az – P. Jagła

13.04.2022 r.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia-
                                                                kl. Id- B. Ozgowicz- Dętkowska

17.04.2022

Międzynarodowy Dzień Logistyka - kl. II c E. Szuba

22.04.2022 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi- kl. III b4- R. Jurzysta

23.04.2022 r.

Światowy Dzień Książki- H. Gardzilewicz. J. Kozłowicz

29.04.2022 r.

Pożegnanie klas maturalnych- kl. IIb – E. Wilgosz, kl. IIc - E.Szuba

30. 04. 2022 r

Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi – P. Grabowski

31.05.2022 r.

Światowy Dzień bez Tytoniu – kl. IIId5 - K. Kołodziej

czerwiec 2022 r.

Jak nie czytam, jak czytam- J. Kozłowicz

23.06.2022 r.

Przedstawienie wyników nauczania i frekwencji za II półrocze –

kl. Ia - E.Tomanik

26.06.2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 –kl. IIa- D. Kuglarz

1.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.