Loading color scheme

Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

  KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

Wydarzenie 

Termin 

Początek zajęć dydaktycznych.  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września 2022 r.  

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. 

16 grudnia 2022 r.  

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej    
w klasach IV 

20 grudnia 2022 r.  

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2022 r.  

Egzamin zawodowy w sesji zima 2023 

9 – 21 stycznia 2023 r 

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I – III oraz klasach 4 pięcioletnich. 

20 stycznia 2023 r.  

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej    
w klasach I – III 

24 stycznia 2023 r.  

Uroczysta wywiadówka po I półroczu 

1 lutego 2023 r.  

Ferie zimowe 

13 – 26 lutego 2023 r. 

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej po I półroczu 

9 lutego 2023 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 

6 – 11 kwietnia 2023 r. 

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych 

21 kwietnia 2023 r. 

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji końcowej   
w klasach maturalnych 

24 kwietnia 2023 r.  

Koniec zajęć w klasach IV - pożegnanie absolwentów 

28 kwietnia 2023 r.  

Początek egzaminów maturalnych 

4 maja 2023 r.  

Egzaminy zawodowe sesja 2. czerwiec - lipiec 2023 

2 – 18  czerwca 2023 r.  

Wystawienie ocen rocznych w klasach I – III i IV pięcioletnich. 

16 czerwca 2023 r.  

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej    
w klasach I – III 

20 czerwca 2023 r.  

Koniec zajęć dydaktycznych dla klas I, II i III.  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

23 czerwca 2023 r.  

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej po II półroczu 

23 czerwca 2023 r. 

 

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Zespołu Szkół  im. Zjednoczonej Europy w Oławie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Termin

                                      Nazwa uroczystości

1. 09. 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22- kl. IIIc4 M. Sarzalska

2.09.2021 r.

Obchody Dnia Weterana - P. Kołodziej

4.09. 2021 r.

Narodowe Czytanie - J. Kozłowicz, H. Gardzilewicz

17.09.2021 r.

Dzień Sybiraka - P. Kołodziej

27.09.2021 r.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - kl. I b D. Kułakowski

27.09.2021

Dzień Języków Obcych - M. Zając

2.10.2021 r.

Dzień Tabliczki Mnożenia - M. Stochel-Łania

październik 2021 r.

Dzień Papieski – K. Kasztelan

październik 2021 r.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy oraz Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego –  A. Indyka

październik 2021 r.

Mistrzostwa Szkoły w Szachach – P. Jagła

październik 2021 r.

Stop cyberprzemocy- warsztaty - M. Solarski

13.10.2021 r.

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej –

SU-I. Pasieka, J. Kozłowicz

16.10. 2021 r.

Światowy Dzień Żywności- kl. III c5 - N. Frysztak

29.10.2021 r.

„Szkoła Pamięta”- SU - I. Pasieka

10.11.2021 r.

Święto Niepodległości -  kl. IId – J. Gardzilewicz,
                                       kl.I IIb4- R.Jurzysta

21.11.2021 r.

Światowy Dzień Życzliwości- kl. II az - B. Erbel

05.12.2021 r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - E. Draus

grudzień 2021 r.

Dzień Bezpiecznego KomputeraSzkolny Dzień Informatyka –

S. Ptak, A. Jurczak

6.12.2021 r.

Mikołajki – SU- I. Pasieka

22.12.2021 r.

Koncert kolęd – kl. III b5 –W Łuczkiewicz

styczeń 2022 r.

Polonez maturzystów - koordynator U. Berezowska

26.01.2022 r.

Przedstawienie wyników nauczania i frekwencji za I półrocze

kl. Ic E. Pisarska-Nazar

27.01.2022 r.

Uroczysta wywiadówka- przedstawienie wyników nauczania i frekwencji

za I półrocze – kl. IIIa5 M. Kosiorek

14. 02. 2022 r.

Walentynki – SU- I. Pasieka

1.03.2022 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”-

kl. IIIc4-M.  Sarzalska

14.03 2022 r.

Dzień Liczby Pi- B. Jurczak

21. 03.2022 r.

Święto Wiosny – kl. I bz – U. Berezowska

marzec 2022

Interiada- kl. IIIa4- S. Ptak

04.04.2022 r.

Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych –  A. Jurczak, S. Ptak

7.04.2022 r.

Światowy Dzień Zdrowia –kl. I az – P. Jagła

13.04.2022 r.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia-
                                                                kl. Id- B. Ozgowicz- Dętkowska

17.04.2022

Międzynarodowy Dzień Logistyka - kl. II c E. Szuba

22.04.2022 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi- kl. III b4- R. Jurzysta

23.04.2022 r.

Światowy Dzień Książki- H. Gardzilewicz. J. Kozłowicz

29.04.2022 r.

Pożegnanie klas maturalnych- kl. IIb – E. Wilgosz, kl. IIc - E.Szuba

30. 04. 2022 r

Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi – P. Grabowski

31.05.2022 r.

Światowy Dzień bez Tytoniu – kl. IIId5 - K. Kołodziej

czerwiec 2022 r.

Jak nie czytam, jak czytam- J. Kozłowicz

23.06.2022 r.

Przedstawienie wyników nauczania i frekwencji za II półrocze –

kl. Ia - E.Tomanik

26.06.2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 –kl. IIa- D. Kuglarz

1.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.