Loading color scheme

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 

Wydarzenie 

Termin 

Początek zajęć dydaktycznych  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

4 września 2023 r.   

     Zebranie rodziców 

     7 września 2023 r.  

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach V  

15 grudnia 2023 r.   

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej w klasach V  

19 grudnia 2023 r.   

Zimowa przerwa świąteczna  

23 - 31 grudnia 2023 r  

Egzamin zawodowy w sesji zima 2024 (termin główny)  

9 – 20 stycznia 2024 r.   

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I – IV  

 12 stycznia 2024 r.  

Ferie zimowe  

15 - 28 stycznia 2024 r.   

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej w klasach I – IV  

 30 stycznia 2024 r.  

Uroczysta wywiadówka po I półroczu  

 1 lutego 2024 r.  

Zebranie Rady Pedagogicznej po I półroczu  

 13 lutego 2024 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna  

28 marca–2 kwietnia 2024 r.  

Wystawienie ocen rocznych w klasach V  

19 kwietnia 2024 r.   

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji końcowej w klasach V  

22 kwietnia 2024 r.   

Koniec zajęć w klasach V - pożegnanie absolwentów  

26 kwietnia 2024 r.   

Początek egzaminów maturalnych  

7 maja 2024 r.   

Egzaminy zawodowe sesja 2 lato 2024  

3 – 19 czerwca 2024 r.   

Wystawienie ocen rocznych w klasach I – IV  

14 czerwca 2024 r.  

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej w klasach I – IV  

17 czerwca 2024 r.   

Koniec zajęć dydaktycznych dla klas I - IV  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego  

21 czerwca 2024 r  

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej po II półroczu  

21 czerwca 2024 r.