Loading color scheme

Technik informatyk

Technik informatyk

Nauka w tym zawodzie obejmuje: 

 • diagnostykę i naprawę urządzeń techniki komputerowej, 
 • obsługę różnych systemów operacyjnych, 
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, 
 • obsługę urządzeń sieciowych, 
 • projektowanie stron internetowych i programowanie aplikacji internetowych, 
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi.  

Po zdobyciu kwalifikacji technika informatyka możesz dalej rozwijać się jako programista. Technicy informatycy mogą pracować w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania oraz programowaniem aplikacji internetowych, w sklepach i punktach serwisowych sprzętu komputerowego, w działach IT administrujących sieciami komputerowymi, w firmach reklamowych i wydawniczych. 

Technik logistyk

Technik logistyk

Wybierając ten zawód, nauczysz się 

 • zarządzać zapasami, 
 • organizować pracę w magazynach, 
 • formować i zabezpieczać ładunki, 
 • organizować transport wewnętrzny i zewnętrzny, 
 • wypełniać dokumenty magazynowe i transportowe. 

Logistycy mogą pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów i produkcji, handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym, gospodarki magazynowej, spedycji, administratorzy taboru  i organizatorzy transportu. 

Technik spedytor

Technik spedytor

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju, dlatego technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników! 

tym zawodzie uczyć się będziesz: 

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych oraz spedycyjnych, 
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, 
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego. 

Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, firmach kurierskich lub handlowych, w agencjach obsługi portów lotniczych i morskich oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego i międzynarodowego.   

Technik ekonomista

Technik ekonomista

Zawód z tradycją i przyszłością!   

Ucząc się w tej klasie, dowiesz się, jak być specjalistą w dziedzinie ekonomiifinansów i podatków, czyli: 

 • sporządzać biznesplan firmy, 
 • przeprowadzać wszelkie analizy finansowo-ekonomiczne,   
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe,  
 • prowadzić ewidencję rozliczeń podatkowych,  
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.  

Perspektywy zawodowe dla ekonomistów to praca w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, bankach, działach finansowo-księgowych firmdziałach controllingu lub kadr i sekretariatach różnych podmiotów gospodarczych. Odnajdziesz się również w firmach konsultingowych jako doradca finansowy lub pracownik administracji państwowej i samorządowej. Nauczysz się prowadzić własną działalność gospodarczej.