Loading color scheme

Kilka słów o naszej szkole

Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie tworzą dwie szkoły ponadpodstawowe:

 • Technikum Nr 2 w Oławie,
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oławie.

Są to publiczne szkoły dla młodzieży.  

W Technikum młodzież kształci się w zawodach:

 • technik informatyk,
 • technik spedytor,
 • technik logistyk,
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec.

W Branżowej Szkole I stopnia uczniowie kształcą się w zawodach:

 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • cukiernik,

Zespół Szkół im Zjednoczonej Europy w Oławie  to miejsce dla osób, które pragną poznać tajniki organizacji i funkcjonowania różnych firm i instytucji, a przede wszystkim uzyskać kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Uczniowie w toku nauki zdobywają wiedzę nie tylko na lekcjach w nowoczesnych pracowniach i gabinetach, ale także w czasie wycieczek zawodowych, na spotkaniach z przedsiębiorcami i specjalistami w wybranym zawodzie, na praktykach szkolnych oraz w wirtualnych przedsiębiorstwach.

Nasi absolwenci wiedzą, jak kreować swoja karierę zawodową i dostosować się
do zmieniającego się rynku pracy. Są chętnie zatrudniani przez przedsiębiorców,
ale podejmują również własną działalność gospodarczą i kontynuują naukę na studiach wyższych.

 

W szkole dbamy o rozwijania talentów i pasji uczniów, organizując

 • dodatkowe zajęcia sportowe,
 • wolontariat, w tym Świąteczną Zbiórkę Żywności oraz kawiarenki charytatywne,
 • Dzień dla Zdrowia,
 • wieczorki literackie i występy artystyczne,
 • konkursy i olimpiady przedmiotowe,
 • Noc Gier,
 • wymianę młodzieżową z partnerską szkołą w Niemczech.

BAZA SZKOŁY TO:

 • 10 pracowni do nauki przedmiotów zawodowych z nowoczesnym sprzętem komputerowym,
 • biblioteka z najnowszymi specjalistycznymi pozycjami wydawniczymi i beletrystyką,
 • wszystkie gabinety przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne,
 • nowoczesna pełnowymiarowa sala gimnastyczna z siłownią i boiskiem wielofunkcyjnym,

NASZE SUKCESY

 • Fundacja „Perspektywy” zaliczyła trzykrotnie Technikum Nr 2 w Oławie do grona najlepszych techników w Polsce i uhonorował nas raz BRĄZOWĄ i dwukrotnie SREBRNĄ TARCZĄ za wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Absolwenci od lat otrzymują tytuł Technika Roku Powiatu Oławskiego za najwyższe wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 • Sportowcy naszej szkoły docierają co roku do rozgrywek finałowych strefy wrocławskiej i wielokrotnie wygrywali sportową Licealiadę szkół powiatowych, a nasze osiągnięcia sportowe nagradzane były Pucharem Starosty Oławskiego.
 • Drużyna z klasy logistycznej to dwukrotni finaliści w ogólnopolskiej rywalizacji szkół
  w ramach programy Młody Lean Lider.
 • Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach artystycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
 • Otrzymaliśmy tytuł Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości za wdrażanie symulacji biznesowych w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
 • Uczniowie otrzymują stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a szczególnie uzyskują wsparcie stypendialne z programów regionalnych.

STATUT Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

budynek szkoły - szkic

1 września 2022 r.

 

Podstawa prawna Statutu:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116) 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)

PEŁNA TREŚĆ STATUTU

Nauczyciele
Uczniowie