Loading color scheme

Oferta edukacyjna na rok 2023/2024

TECHNIKUM NR 2 W OŁAWIE
5-letni cykl kształcenia

Technik informatyk

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji: j. polski, matematyka, j obcy, informatyka

Liczba miejsc: 30

 

Technik eksploatacji portów i terminali

przedmiot rozszerzony: j. angielski

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji: j. polski, matematyka, j obcy, geografia

Liczba miejsc: 30

 

Technik logistyk

Przedmiot rozszerzony: j. angielski

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji: j. polski, matematyka, j obcy, geografia

Liczba miejsc: 30

 

Technik ekonomista

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji: j. polski, matematyka, j obcy, informatyka

Liczba miejsc: 30

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OŁAWIE
3-letni cykl kształcenia

klasy wielozawodowe

zawody: cukiernik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, elektryk, lakiernik samochodowy, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier-logistyk

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji: j. polski, matematyka, j obcy, informatyka

Liczba miejsc: 90