Loading color scheme

Oferta edukacyjna na rok 2022/2023

 prezentacja oferty 2022/2023

Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

e-mail - administracja@zsp2olawa.edu.pl

  • pięcioletnie technikum

Kierunki kształcenia- przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty brane
pod uwagę podczas postepowania rekrutacyjnego

Liczba uczniów

Technik informatyk

przedmiot rozszerzony: matematyka, informatyka

j. polski, matematyka,

j. obcy, informatyka

30

Technik eksploatacji portów i terminali

przedmiot rozszerzony: j. angielski, geografia

NOWY KIERUNEK

 j. polski, matematyka,

j. obcy, geografia

30

Technik logistyk

przedmiot rozszerzony: j. angielski, geografia

j. polski, matematyka,

j. obcy, geografia

30

Technik ekonomista

przedmiot rozszerzony: matematyka, WOS

j. polski, matematyka,

j. obcy,
WOS

30

Technik handlowiec 

przedmiot rozszerzony: język angielski, geografia

 j. polski, matematyka,

j. obcy, geografia

30

 

  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

Zawód

Przedmioty brane
pod uwagę podczas postepowania rekrutacyjnego

Liczba uczniów

klasa wielozawodowa: cukiernik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, elektryk, lakiernik samochodowy, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier-logistyk

j. polski, matematyka,

j. obcy, informatyka

 

90