Loading color scheme

Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia 2”

Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia 2”

w ramach programu współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

więcej
Erasmus

Erasmus w naszej szkole

W 2020 roku nasz projekt złożony w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ otrzymał akceptację i finansowe wsparcie. Projekt dotyczy finansowania z funduszy europejskich praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły.

więcej