Loading color scheme

Barntrup Oława Makarów

Barntrup – Oława – Makarów

700 kilometrów. To odległość, która dzieli dwie zaprzyjaźnione ze sobą od 28 lat szkoły. Jedną z nich jest Städtisches Gymnasium w małym miasteczku Barntrup, w powiecie Lippe, położonym w samym sercu Niemiec. Druga szkoła to Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, w województwie Dolnośląskim.

Co, prócz wielu kilometrów, dzieli obie placówki? Z pewnością język, historia, różnorodność kultury i tradycji. Jest jednak coś, co wykracza ponad podziały i jest ważniejsze od różnic. To chęć budowania dobrych relacji międzyludzkich, ponad granicami państw. To chęć przełamywania stereotypów, chęć poznawania kultury innych narodów. To wspólne umiłowanie pokoju i dobra drugiego człowieka. To wieloletnia współpraca i partnerstwo obu szkół, w wolnej, zjednoczonej Europie. To wrażliwość na krzywdę innych i chęć niesienia pomocy. Będąc wierną tym pięknym przesłaniom szkoła partnerska z Barntrup po raz kolejny zareagowała na apel nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Oławie i zorganizowała zbiórkę darów dla ofiar wojny na Ukrainie. Mieszkańcy Barntrup, liczący zaledwie 5 tys. mieszkańców, a także społeczność okolicznych miejscowości zebrali w czasie adwentu 5.000 euro oraz przygotowali ponad 200 paczek świątecznych dla dzieci z Ukrainy. Burmistrz miasta Barntrup oddał do dyspozycji dużego służbowego busa oraz zakupił paliwo na transport darów z Niemiec do Oławy. I tak oto wieczorem 15 grudnia przybyła delegacja z darami dla Ukrainy. Dwóch nauczycieli, Paul Oelschläger oraz Markus Graumann przywiozło paczki świąteczne do Oławy. Środki finansowe zostały wcześniej przekazane Fundacji Studio Wschód , która zakupiła żywność długoterminową, baterie, świece i inne niezbędne rzeczy. Delegację z Niemiec przywitał Starosta Oławski, Zdzisław Brezdeń. Do Oławy przyjechała ekipa telewizyjna Studia Wschód, by nagrać relację z tego niezwykłego wydarzenia.

Barntrup – Oława – Makarów

Barntrup – Oława – Makarów  

Barntrup – Oława – Makarów

Barntrup – Oława – Makarów

Barntrup – Oława – Makarów

Następnego dnia pracownicy Starostwa Powiatu w Oławie odebrali z terenu ZS im. Zjednoczonej Europy w Oławie 100 paczek świątecznych dla dzieci, które przekażą ofiarom wojny w Irpieniu w obwodzie kijowskim. Po miłym spotkaniu z dyrektorem Zespołu Szkół, panią Jadwigą Braniewską, nauczyciele niemieccy udali się w drogę powrotną do domu. Pożegnanie gości z Niemiec odbyło się w zimowej, świątecznej aurze. Popłynęły ciepłe życzenia bożonarodzeniowe, wymieniono się kartkami i drobnymi upominkami. Na tym misja szkoły się nie zakończyła, gdyż następnego dnia, 16 grudnia nauczyciel Zespołu Szkół w Oławie, Katarzyna Bandura, wyruszyła w raz z Fundacją Studio Wschód i TVP w daleką podróż na Ukrainę, do Makarowa pod Kijowem, by zawieźć dary  dla rodzin, które najbardziej ucierpiały z powodu toczącej się wojny. Tak więc, pokonując kolejnych 1200 km dary żywnościowe  i piękne upominki dla dzieci trafiły do rodzin w Makarowie, które od 4 miesięcy mieszkają w kontenerach zbudowanych przez polski rząd. Członkowie oraz wolontariusze Fundacji zawieźli też świąteczne potrawy i przygotowali na miejscu kolację wigilijną dla 160 osób mieszkających w kontenerach. Tak odbyła się namiastka świąt Bożego Narodzenia. Wspólnej świątecznej kolacji towarzyszyło kolędowanie, płynęły łzy wzruszenia. Wraz ze światełkiem betlejemskim, przywiezionym przez polskich harcerzy pojawiło się światło nadziei na rychłe odzyskanie przez Ukrainę wolności.

Barntrup – Oława – Makarów

(KB)