Loading color scheme

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa odbywana jest przez uczniów Technikum w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

W celu jej odbycia uczeń:

  • nawiązuje kontakt z pracodawcą, u którego chciałby odbyć praktykę zawodową (zalecane jest złożenie podania);
  • po uzyskaniu zgody pracodawcy najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki uczeń przekazuje wychowawcy pełne dane firmy (nazwę bez skrótów, adres, telefon, mail).
  • uczeń przekazuje do przedsiębiorstwa przygotowana umowę, odbiera podpisaną i dostarcza ją do szkoły.

Praktyka zawodowa nie wymaga od przedsiębiorcy umowy o pracę z uczniem, zgłaszania do ZUS ani do Urzędu Skarbowego. Pracodawca ani uczeń nie otrzymują wynagrodzenia. Pracodawca nie musi mieć uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu.

Harmonogram praktyk ogłaszany jest przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego.

W imieniu Szkoły opiekunem praktyk jest wychowawca klasy, a w przedsiębiorstwie wskazany pracownik.

Sprawozdanie z praktyki: sprawozdanie z praktyki.docx

Zaświadczenie o ocenie z praktyki zawodowej: zaswiadczenie o ocenie z praktyki zawodowej.docx