Loading color scheme

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia na podstawie umowy
z pracodawcą o pracę z młodocianym pracownikiem w celu praktycznej nauki zawodu.

Odbywają się one we wskazane przez dyrektora dni w tygodniu. Ocena z zajęć praktycznych jest przekazywana wychowawcy klasy w formie zaświadczenia od pracodawcy.

Wzór zaświadczenia do pobrania: zaświadczenie.

Młodociany pracownik podlega w czasie realizacji ww. umowy Kodeksowi Pracy.