Loading color scheme

  • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

  • Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 

  • W 2020 roku nasz projekt złożony w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ otrzymał akceptację i finansowe wsparcie. Projekt dotyczy finansowania z funduszy europejskich praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły.

  • W dniu 26 marca w Zespole Szkól im. Zjednoczonej Europy w Oławie zostały przekazane przez przedstawicielki oławskiego oddziału firmy Electrolux zespołowi projektowemu „Między nami dziewczynami” środki higieniczne stosowane podczas menstruacji- podpaski i tampony.

  • 21.10.2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym i przedstawicielem lokalnej firmy w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia 2".

  • W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dwie drużyny z ZS w Oławie przystąpiły do realizacji projektów w ramach olimpiady „ Zwolnieni z Teorii”. Podczas Olimpiady, uczniowie organizują własne projekty społeczne. Każdy Finalista zdobywa certyfikat ceniony przez pracodawców na całym świecie (międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami zgodny z metodyką Project Management Institute). Olimpiada objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.