Loading color scheme

 • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

 • Dnia 4 października 2021 roku na terenie szkoły odbyła się akcja STOP PRZEMOCY, w ramach której uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania jakiejkolwiek formy przemocy.

 • Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 

 • W 2020 roku nasz projekt złożony w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ otrzymał akceptację i finansowe wsparcie. Projekt dotyczy finansowania z funduszy europejskich praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły.

 • W dniach 21-24 sierpnia b.r. delegacja naszej szkoły przebywała w Reggio Emilia w ramach wizyty przygotowawczej realizacji programu Erasmus+ w zakresie praktyk zawodowych uczniów.

 • Już za kilka dni – 2 maja w godzinach porannych – grupa uczniów z klas trzecich technikum (3 a4, 3 b4, 3 b5 i 3 c4) wylatuje z Wrocławia do Hiszpanii na praktyki zawodowe w ramach Erasmusa. Wraz z uczniami udają się: p. Eurydyka Draus i p. Katarzyna Bandura. Życzymy wszystkim zdobycia cennych doświadczeń zawodowych oraz niezapomnianych wrażeń z pobytu w Saragossie.

 •  

  Projekt „Nowa jakość kształcenia 2”

  Harmonogram staży/praktyk

  Do zrealizowania w okresie od  01.07.2021 do  30.08.2021 r.

 • Projekt „Nowa jakość kształcenia 2”

  Harmonogram staży/praktyk

  Do zrealizowania w okresie od  01.01.2021 do  31.06.2021 r.

 • 15 czerwca w Warszawie miała miejsce gala finałowa Turnieju Trójgamicznego — Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych. 

 • W dniach 25.08 – 9.09 br. 34 uczniów z klas: 3 a, 3 b, 3 c, 3 d oraz 4 a5 uczestniczyli w kursie przygotowawczym do wyjazdu na praktyki zawodowe do Reggio Emilia w ramach programu Erasmus+. 

 • W czerwcu 2022 r. odbyły się dwie kolejne edycje Konkursu Informatycznego Bóbr-MAP. 

 • Uczeń Filip Adamczyk z klasy 4c Technikum Logistycznego zakwalifikował się do projektu pt. "Learning through board games" jako jeden z sześciu osób w Polsce.

 • „Oława - zagraniczne staże, to rozwój” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079770 w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+

  Realizujemy program w latach szkolnych – 2021/22 oraz 2022/23. W programie realizowane są dwie czterotygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów technikum (przewidziane są wszystkie zawody)

  Praktyki są odbywane w Hiszpanii i we Włoszech.

 • W ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Profilaktyki Uzależnień w Oławie, wszyscy uczniowie  klas pierwszych zostali objęci Programem Profilaktyki Globalnej „EUPEN”.

 • Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy współpracę z Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

 • W dniu 26 marca w Zespole Szkól im. Zjednoczonej Europy w Oławie zostały przekazane przez przedstawicielki oławskiego oddziału firmy Electrolux zespołowi projektowemu „Między nami dziewczynami” środki higieniczne stosowane podczas menstruacji- podpaski i tampony.

 • Mija pierwszy tydzień naszego pobytu w Hiszpanii. Zdążyliśmy się już zaaklimatyzować i poznać uroki miasta. Pracodawcy życzliwie przyjęli praktykantów z Polski. Po przebytym szkoleniu BHP uczniowie zapoznali się ze stanowiskami pracy oraz rodzajem zadań, które będą wykonywać w kolejnych tygodniach stażu. 

 • 21.10.2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym i przedstawicielem lokalnej firmy w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia 2".

 • Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia 2”

  w ramach programu współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 • W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dwie drużyny z ZS w Oławie przystąpiły do realizacji projektów w ramach olimpiady „ Zwolnieni z Teorii”. Podczas Olimpiady, uczniowie organizują własne projekty społeczne. Każdy Finalista zdobywa certyfikat ceniony przez pracodawców na całym świecie (międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami zgodny z metodyką Project Management Institute). Olimpiada objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.