Loading color scheme

„Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne” - rok szkolny 2021/2022

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno –wychowawczych) oraz do 15 października 2021r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

więcej