Loading color scheme

Oława - zagraniczne staże, to rozwój

„Oława - zagraniczne staże, to rozwój” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079770 w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+

Realizujemy program w latach szkolnych – 2021/22 oraz 2022/23. W programie realizowane są dwie czterotygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów technikum (przewidziane są wszystkie zawody)

Praktyki są odbywane w Hiszpanii i we Włoszech.

Dodatkowa pomoc psychologiczno pedagogiczna dla uczniów

Uprzejmie informujemy, że w okresie od marca do grudnia 2022 roku w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie będą odbywać się dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczne. Zajęcia te prowadzone będą przez zatrudnionych w szkole specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny) w formie indywidualnej i grupowej.
W projekcie wezmą udział uczniowie, którzy ze względu na swoją kondycję psychiczną najbardziej tego potrzebują i zostaną zgłoszeni do pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Jeżeli jako rodzice/opiekunowie prawni widzicie Państwo potrzebę wsparcia i udzielenia pomocy swojemu dziecku prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym do czwartku 24.02.2022r.

Jadwiga Braniewska

Dyrektor ZS im. Zjednoczonej Europy w Oławie

Erasmus - zajęcia

Pracowicie spędzone ferie

Nie wszyscy uczniowie naszej szkoły cieszyli się beztroskim wypoczynkiem w czasie ferii zimowych. Grupa ponad 30 osób z klas trzecich technikum (3 a4, 3 b4, 3 b5 i 3c4), które wyjeżdżają w maju na praktyki zagraniczne do Hiszpanii w ramach Erasmusa, uczestniczyła w kursie przygotowawczym (przez 7 dni) do wyjazdu.

więcej

Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia 2”

Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia 2”

w ramach programu współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

więcej