Loading color scheme

Podziękowanie za otrzymane książki do Biblioteki Szkolnej 

książki do Biblioteki Szkolnej 
Składamy serdeczne podziękowanie Panu Jackowi Październikowi - Prezesowi ZGO Gać Sp. z o.o. za nieodpłatne przekazanie książek do biblioteki szkolnej.
Dzięki wspólnej inicjatywie podjętej przez Pana Tomasza Rożniatowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców oraz Państwa hojności zbiory biblioteki wzbogaciły się o 160 pozycji książkowych, które posłużą do realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego.
książki