Loading color scheme

Wielkie czerwone serce na nakrętki stanęło przed szkołą!

Jest to „dar serca” od Pana Tomasza Klimczaka, który sam zaprojektował i wykonał serce na nakrętki. Taki pojemnik pomaga dbać o segregację odpadów, ale przede wszystkim niesie pomoc, zebrane nakrętki trafią do osób potrzebujących. Nasza szkoła będzie koordynować zbiórkę i przekazywać nakrętki podopiecznym ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza”.

Panu Tomaszowi Klimczakowi składamy serdeczne podziękowania!

 – Dyrekcja, Rada Rodziców oraz uczniowie ZS w Oławie

Serce na nakrętki

Serce na nakrętki

Serce na nakrętki